Verklaring gebruik meststoffen 2024

Deze verklaring gaat over de aan u te leveren meststoffen, waarvoor een beperking geldt als bedoeld in de verordening (EU)2019/1148 en wet precusoren voor explosieve. U geeft hierin aan dat u deze alleen agrarisch gebruikt.

Ondergetekende,