Kwaliteit

De voeders van Van der Bijl Mengvoeders voldoen aan alle wettelijke eisen op het gebied van voedselveiligheid. De kwaliteit van voeders is een continu proces dat met behulp van kwaliteitsborgingsystemen als GMP+ (Good Manufacturing/Managing Practice) en HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) constant wordt gecontroleerd.

In een bedrijfsspecifiek kwaliteitshandboek staat vanaf de aankoop van grondstoffen tot aan het afleveren van het eindproduct beschreven hoe er moet worden omgegaan met goederen en processen. In een risico-analyse worden alle punten van het proces beoordeeld op een mogelijke kans van vermindering van de kwaliteit van producten.

Van der Bijl Mengvoeders is aangesloten bij Secure Feed. Secure Feed beoordeelt de grondstoffenleveranciers op hun vermogen om veilige producten te leveren door middel van informatieverzameling en audits. Leveranciers zijn niet alleen verplicht om uitgebreide informatie te verstrekken over de te leveren grondstoffen en voortbrengingsprocessen, maar ook over de borging van de veiligheid ervan.