Historie                              
Van der Bijl Mengvoeders kent een eeuwenlange historie in het Groene Hart. Het familiebedrijf vindt zijn oorsprong al in de 18e eeuw. In 1748 vestigde de familie Van der Bijl zich op het huidige kantooradres in Koudekerk aan den Rijn. Van daaruit startte de familie met haar toenmalige activiteiten. Als beursschippers bestonden de activiteiten uit het transport van granen over water en de daarbijbehorende handel.

Deze activiteiten werden gedurende de 18e en 19e eeuw voortgezet. Aan het eind van de 19e eeuw ging de handel in granen een steeds belangrijkere rol spelen. Van boeren uit de omgeving kwam een toenemende vraag naar granen. Om aan deze toenemende vraag te voldoen, besloot men in 1870 te stoppen met de activiteiten in de scheepvaart en zich volledig toe te leggen op de levering van granen aan boeren.

In 1904 is het eerste productieproces ter hand genomen. Dit betrof het malen van graan tot meel door middel van koppelstenen, die werden aangedreven door een petroleummotor. De meelmengsels werden opgeslagen in zakken en met paard en wagen afgeleverd aan de klanten. In 1925 werd de petroleummotor vervangen door een dieselmotor, waardoor een grotere productiecapaciteit kon worden gerealiseerd.

De ontwikkeling van de mengvoederindustrie ging in de jaren zestig een steeds grotere rol spelen. Door technologische ontwikkelingen ontstonden er nieuwe productiemogelijkheden, waardoor het productieproces van mengvoeders werd uitgebreid met de perserij. Na deze uitbreiding ontwikkelde het bedrijf zich steeds verder met het gevolg dat de productielocatie in Koudekerk aan den Rijn te klein werd. Ook ontwikkelingen in de sector en op gemeentelijk niveau leidden er toe dat deze productielocatie minder geschikt werd. Deze factoren heeft de huidige directie doen besluiten om een nieuwe productielocatie in Alphen aan den Rijn te bouwen, waarin we sinds 1985 produceren.

Heden
Ook op de productielocatie in Alphen aan den Rijn heeft Van der Bijl Mengvoeders in de loop der tijd verbeteringen en moderniseringen aangebracht. Stapsgewijs proberen wij onze productielocatie te vergroten om onze klanten in de toekomst te kunnen blijven bedienen. Onze werkzaamheden zijn er op gericht om een optimaal resultaat te bereiken bij onze klanten door het geven van deskundig advies en goede begeleiding. Wij beschikken over een breed assortiment hoogwaardige mengvoeders voor rundvee, varkens, paarden, schapen en pluimvee. Ook zijn wij in staat om allerlei mengvoeders op maat te produceren en te leveren voor elke bedrijfsspecifieke situatie.

Vooraanzicht van Fa. G. van der Bijl Azn omstreeks 1904

Achteraanzicht van Fa. G. van der Bijl Azn omstreeks 1904

Vooraanzicht van Fa. G. van der Bijl Azn omstreeks 1955