VDB Veenweidemineralen zijn speciaal ontwikkeld voor
veehouders op veengronden. In het Groene Hart
bevinden zich veel veengronden wat resulteert in een te kort
aan selenium, koper en cobalt in ruwvoer. Door aanvulling
van veenweidemineralen in uw rantsoen verbetert u uw
productie, gezondheid en weerstand.
– Extra Selenium voor vruchtbaarheid .
– Extra Koper voor weerstaand.
– Extra Cobalt voor voerefficiëntie.
– Extra Zink voor vermindering van celafstoot.

VDB Veenweidemineralen
PDF – 121,4 KB 1043 downloads

VDB Productie Plus Mix: In het mengsel is gebruik gemaakt van een buffercomplex dat nauw aansluit bij het patroon van zuurbelasting in de pens. Daarnaast is er een unieke combinatie van Voerbenutting geselecteerde levende gist, gefermenteerde gist en inactieve gist verwerkt. Ander verwerkte producten zijn vitaminen en mineralen, zoals pensbestendige niacine ter preventie van hittestress. Het voordeel is minder acute en subklinische pensverzuring, een betere voerbenutting en een beperking van de nadelige gevolgen van hittestress.

– Voorkomt subklinische pensverzuring
– Verbetering van voerbenutting.
– Verhoging van productie
– Verbetering klauwgezondheid
– Voorkomt nadelige gevolgen hittestress

VDB Productie Plus Mix
PDF – 107,3 KB 1045 downloads

VDB Multi chelaat liksteen is speciaal ontwikkeld voor
jongvee, melkvee om aan haar natuurlijk behoefte van
mineralen te voldoen. Rantsoen kunnen een
tekort hebben aan bijvoorbeeld selenium, koper en
cobalt. Door aanvulling via multi chelaat liksteen geeft u
de mogelijkeheid aan u dieren om via zelfregulering de
behoefte te dekken. Dit resulteert in verbetering van
productie, gezondheid en weerstand.
– Extra Selenium voor vruchtbaarheid .
– Extra Koper voor weerstaand.
– Extra Cobalt voor voerefficiëntie.
– Extra Zink voor vermindering van celafstoot.
– Extra Biotine voor verbetering van klauwgezondheid.

VDB Multi Chelaat liksteen
PDF – 101,0 KB 1031 downloads